سند زدن خودرو های برقی شرکت EMT

شرکت بهساز موتور (EMT )

تمام محصولات برقی تولید شده در شرکت بهساز موتور را به صورت رسمی با پلاک و سند تحویل مشتریان گرامی میدهد .

تنوع رنگ در محصول EMT-S1

شرکت بهساز موتور در محصول موتور برقی مدل EMT-S1 تنوع رنگ های زیر را برای مشتریان گرامی فراهم کرده است